tenis kortları, spor kompleksleri , hobbylands , tenis klüpleri yapımı ve danışmanlığı
 

Yandaki tablo ve yazılar 1978 ortopedi kongresi tutanaklarından alınmıştır.

 

 

 

   1978 yılı ortopedi kongresinde spor doktoru Prof.Prokop tenisten kaynaklanan sakatlanmalardan bahsederken ;
" Sert ve halı sahaların insan hareketlerine negatif etkilerine dikkati çekmiştir.Çünkü bu tür zeminlerde ani durma esnasında oluşan titreşimler kaslar vasıtasıyla vücuda ve hatta omuriliğe kadar vücut içerisinde ilerleyerek yorgunluk verir ve sakatlanmalara neden olabilir."
   Bu açıklamalardan sonra gelişmiş ülkelerde sentetik ve sert zeminlerin yapımı aktif teniste azalmıştır.
   Türkiye'de genellikle sentetik halı sahalarda kontrolsüz futbol maçları nedeniyle yüzlerce sporcu sakatlanmış ve hatta statik elektriğin kalbe ani yönlenmesi sporcu ölümlerine sebep olmuştur.

    
   Çeşitli zeminlerin sağlık ve sakatlanma riski Kanada Calgary Üniversitesi'nde araştırılmış, sonuç olarak sert ve sentetik zeminlerin doğal zemine göre sakatlanma riskinin çok daha fazla olduğu görülmüştür.


The loadin of the Musculo-Skelatal
System in tennis
Benno M. Nigg, Professor Of Biomechanics, Faculties Of Physical Education, Medicine and Engineering, University Of Calgary,
Calgary - CANADA


Araştırma:
Teniste kas sistemine göre.Kanada Calgary Üniversitesi Eczacılık ve Mühendislik Bölümü,Biomekanik ve Beden Eğitimi Fakültesi Profesörü M.Nigg 


    Tabloda görüldüğü üzere doğal zemin en az zararlı olan zemindir.Sentetik zeminler hatta yumuşatılmış sentetik zeminlerin 3-4 misli zararlı olduğu görülmüştür.
    Bu bilimsel tespitler şunu göstermektedir; hem sağlık hem de ekonomik açıdan doğal zemin tartışmasız en sportif zemindir.